Reglement


Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of het beschadigen van persoonlijke eigendommen noch voor het oplopen van persoonlijk letsel tijdens de loop. De organisatie aanvaardt die aansprakelijkheid alleen als zij grove schuld heeft aan het ontstaan van de schade of het letsel.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, de start- en/of finishtijden en/of de startplaatsen te wijzigen dan wel de loop geheel of gedeeltelijk af te gelasten als extreme weersomstandigheden, overmachtssituaties of calamiteiten dat redelijkerwijs noodzakelijk maken.

De deelnemers gaan ermee akkoord dat de organisatie foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, gebruikt om de loop te promoten door deze beelden bijvoorbeeld op het internet te plaatsen of te laten afdrukken in kranten en tijdschriften. De deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding claimen.

Door mee te doen onderwerp je je als deelnemer aan dit reglement. Deelnemers die niet voldoen aan de voorschriften van het reglement worden gediskwalificeerd.

Copyright 2017 - William Ton - Het verborgen design - Een schatkist vol idee├źn