Informatie

De start zal plaatsvinden aan de Middenweg tussen de Milandhof en supermarkt Coop. Inschrijven is mogelijk tot 15 minuten voor aanvang van de onderdelen.

Drie afstanden Tijd Kosten
Kidsrun 1,5km 13:30 Gratis
5km 14:00 3 euro
10km 14:10 5 euro

De kidsrun is voor alle kinderen van de basisschool.

Omkleden kan in de sporthal van de Milandhof.

Tijdwaarneming zal gebeuren door middel van het Ipico systeem van ET Utrecht, waarbij een chip op de schoen zal worden aangebracht.

Prijsuitreiking:
Op de 5 en 10 km de drie snelste heren/dames en de snelste Zegvelder/ Zegveldse. Voor alle deelnemers is er een aandenken.

De beste Zegvelder en Zegveldse op de 5km en de 10km winnen een cadeaubon van Spies en Spijs voor 2 personen.

Parkeren is mogelijk achter de Milandhof en zal op 1 april worden aangegeven door verkeersregelaars.

Wat is de missie Compassion?
Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Deze kinderen leven in armoede en dat heeft veel gevolgen voor hen: geestelijk, fysiek, economisch en sociaal/emotioneel. Compassion wil hen een leven in vrijheid bieden, zodat ook deze kinderen echt kind kunnen zijn om vervolgens op te groeien tot volwassen mensen.